MX300 med larm

AX300 utan larm

De mikroprocessorbaserade syrgasmätarna AX300 och MX300 (med larm) erbjuder unika funktioner som skiljer dessa produkter från konkurrenterna.

• LCD-bakgrundsbelysning för dåliga ljusförhållanden

• Akustiska och visuella larm

• Autodiagnostik med felkoder för att förenkla felsökning

Kalibrering görs enkelt med ett knapptryck och inställningar är säkrade när låstangenten trycks ned. Den låga strömförbrukningen ger 2000 timmars kontinuerlig drift på tre AA-batterier.

SENSOR: Dessa modeller har även den förbättrade R-17MED syresensor med två patenterade förbättringar som ger förbättrad spårning, hög långsiktig stabilitet och precision.