Videolaryngoskop

Sensascope från Acutronic är ett unikt verktyg. Det lasersvetsade rostfria stålet i kombination med hårdbelagd aluminium ger lång livslängd och låg ägandekostnad.

En unik egenskap är den specifika S-formad kurvationen av den styva delen med sin lasersvetsade flexibla spets. Det anatomiskt formade insättningsröret i kombination med vridfria tvåvägsnedböjning möjliggör avancerad orientering och placering.

Enkel att använda

Intuitiv hantering möjliggör intubation på mindre än 23 sekunder och minskad risk för fel under förfarandet. Det finns inget behov av att ansluta extra ljuskälla eller kamera eller att göra justeringar med vitbalans eller inriktning.

Lätt vikt i kombination med endast en smal kabel ökar komforten för användaren avsevärt. Den ergonomiskt utformade styrsektionen ger bättre räckvidd och manövrerbarhet (radiella och axiella) med lättåtkomliga reglage. Eftersom enheten endast kräver en hand för att styras så är den andra handen fri att föra in intubationsröret.

Unik teknologi

Kamerachipet är placerat vid den distala änden av enheten och har ett objektiv med höga brytningsoptiska komponenter.

LED-belysning i kombination med ett fiberoptikknippe ger en kraftfullt och homogen belysning. Med hjälp av denna teknik är det möjligt att inrikta en homogen och fokuserad ljusstråle. Ingen extra ljuskabel behövs, inte heller någon bullrig ljuskälla eller klumpig koppling till kamerahuvud. Kameran anpassar sig automatiskt till LED-belysningen varför ingen justering för vitbalans behövs.