En radiometer för mätning av irradians av fototerapilampor.
Den mäter irradiansen av våglängder 420-500 nanometer (nm), den blå-gröna delen av spektrumet. Den mäter intensiteten i enheter av mikrowatt per kvadratcentimeter per nanometer (^ W / cm2 / nm). Uttrycket ”per nanometer” anger den genomsnittliga irradians per nanometer över spektralband vara mätt, som är 80 nm brett. Mätning på detta sätt gör det möjligt att jämföra genomsnittliga irradians över spektrala band av olika bredder.