Högfrekvent jetventilator

Monsoon lll från Acutronic är en högfrekvent jetventilator som ger kontinuerlig ventilation med uppvärmd och befuktad luft i de andningsorgan som för tillfället är oblockerade. Det är en universell ventilator för alla laryngoskopiska ingrepp. Används inom thorax- och hjärtkirurgi och för tillämpningar inom intensivvård för patienter med svåra lungskador.


.

Den svåra luftvägen

Den kan leverera i ett brett frekvensområde med 4-1600 andetag per minut. Förmågan att leverera höga tryck tillåter ventilering av patienten med små rör eller smala katetrar. Detta resulterar i tillgänglighet till struphuvud och luftstrupe för diagnostiska och kirurgiska procedurer