BW685 för låga flöden

BW685 från Biegler är en liten och smidig blod- och vätskevärmare för låga flöden. Den utmärker sig genom att vara:

Ekonomisk, en vanlig förlängningsslang används. Inga krångliga och dyra specialaggregat behövs.

Ergonomisk, slangen viras enkelt runt apparaten.
 
Enkel, inget hölje behövs för att hålla värme eller fixera slangen. En enda knapp att trycka på. Bra när det är bråttom.
 
Säker, tre oberoende kontrollsystem förhindrar överhettning. Värmeblocket håller en konstant värme även vid mycket höga flöden. Larm vid för höga och för låga temperaturer.
 
Smart, flera vätskor kan värmas samtidigt.
 
Lätt, väger inte mycket och tar liten plats. Behöver man ändå flytta värmaren är det lätt att ta av slangen några varv, flytta och sedan snabbt rulla på slangen igen.

Protherm ll för medelhöga flöden

Protherm ll är ett universellt instrument som lämpar sig för värmning av normala till massiva transfusioner och för infusionsvätskor utan risk för kontaminering.

Enkel, snabb och användarvänlig att hantera. Skonsam uppvärmning av vätskor med tre oberoende kontrollerade värmezoner. Kontinuerliga självtest och felmeddelande

Temperaturreglering från 37°C till 41°C i steg om 0,5°C. Ekonomiskt förbrukningsmaterial i två storlekar. Larm för låg temperatur

Ergonomisk design underlättar transport och fastsättning på vanlig infusionsställning. Service underlättas av seriellt interface.