Föregångaren inom 24-timmars blodtrycksmätning från Spacelabs Healthcare

Blodtryck under kontroll

ABP från Spacelabs Healthcare  använder oscillometri, den mest accepterade och validerade metoden för automatisk icke-invasiv blodtrycksmätning. Med full kontroll på blodtrycket kan rätt behandling sättas in tid och rädda liv.

Rekommenderas av läkare

ABP 24-timmars blodtrycksmätare rekommenderas av ledande specialister inom hypertoni. Den mäter systoliskt, diastoliskt och medelblodtryck samt hjärtfrekvens under en 24- till 48-timmarsperiod. Realtidsklocka underlättar dagboksanteckningar för patienten.

 

Bekvämt för patienten

ABP har låg vikt och litet format för patientens bekvämlighet. Manschetten är konstruerad så att patienten själv kan ta den av och på för t. ex. dusch. En mängd tillbehör finns såsom engångsskydd för manschetter såväl som engångsmanschetter.

Analysera data

Monitorn levereras med ett avancerat rapportsystem som enkelt och snabbt ger en analys av patientdata. Programmet finns för enskild PC eller som nätverksprogram.